Kontakt

Hvis du vil i kontakt med Real Administration er du velkommen til at kontakte os på info@realadmin.dk eller bruge kontaktfeltet. Du er også velkommen til at kontakte en af vores medarbejdere.

SE VORES MEDARBEJDERLISTE HER >>

 

Dit navn:
E-mail: Tlf:
Din besked:

 

Du er altid velkommen til at bestille et gratis og uforpligtende tilbud på ejendomsadministration.

Læs mere her >>

 • 07. september 2017

  Alle energimærkningers gyldighed forlænges til 10 år.

  Der er den 29/8 2017 trådt en ny bekendtgørelse i kraft. Denne bekendtgørelse bestemmer, at alle energimærkningers gyldighed forlænges til 10 år, således at energimærkninger der allerede er udløbet vil blive "genoplivet", såfremt de er udstedt indenfor de seneste 10 år.

  Du er velkommen til at kontakte os, hvis du vil vide mere om konsekvenserne for din ejendom/forening.

 • 19. august 2017

  Går du med drømme om en lejlighed på Frederiksberg? Det er nok bedst at have sparet en smule op...

  http://bolignyheder.boligsiden.dk/2017/08/lejligheder-paa-frederiksberg-stiger-32-procent/

 • 14. september 2016

  Hvis din forening overvejer udskiftning af faldstammer og vandrør, kunne denne løsning måske være interessant http://modulett.dk/for-foreninger/

 • 06. juli 2016

  Er der ønske blandt andelshaverne om at de lovligt kan udleje gennem Airbnb eller lignende tjenester?

  ABF har et forslag. Læs om forslaget her

  http://www.dr.dk/nyheder/penge/andelsboligforeninger-aabner-doeren-airbnb

 • 11. februar 2016

  Andele og lejere må vente til 2020 på nye vurderinger

  Skatteminister Karsten Lauritzen (V) har besluttet at udskyde de nye vurderinger af erhvervsejendomme. Regeringens beslutning om at udskyde det nye ejendomsvurderingssystem endnu et år rammer også almene boliger og andelsboliger, som regnes under erhvervsejendomme og vurderes forskudt i forhold til ejerboliger. Derfor er planen nu, at de nye vurderinger skal udarbejdes i 2019 og sendes ud i 2020. Skatteministeriet oplyser, at ejere af erhvervsejendomme, almene boliger og andelsboligforeninger vil få mulighed for at klage over både den nye vurdering og den vurdering, som i 2020 har været gældende i otte år. Hos Ejendomsforeningen Danmark er det overordnet, at der kommer en bedre model end den nuværende:

  ”Det er vigtigt, at systemet kommer så hurtigt som muligt. Men det er vigtigere, at man kommer ud med noget, der er bedre, end det vi har. At man får strikket en model sammen, der er fair, ordentlig og fornuftig,” siger administrerende direktør i Ejendomsforeningen Danmark, Torben Christensen.

  Real Administration opfordrer andelsboligforeninger der anvender den offentlige vurdering som grundlag for beregning af andelsværdierne til at overveje at indhente en valuarvurdering af foreningens ejendom. Kontakt gerne Tonni Sørensen for nærmere informationer.

 • 21. december 2015

  Den danske boligfest tager en puster

  Tal fra Realkreditrådet viser, at de fortsat stigende boligpriser stoppede i tredje kvartal, hvor den gennemsnitlige pris faldt en lille smule. På landsplan faldt huspriserne her 0,6 procent, men det seneste år er priserne dog fortsat steget med 7,1 procent. Stigningerne ses særligt i landsdelene tæt på hovedstaden.

  ”Overordnet set kan boligejerne være godt tilfredse med prisudviklingen, også selv om huspriserne faldt en anelse. For når man tager i betragtning, at boligmarkedet har haft modgang af både sæson og renteudvikling i kvartalet, er det stadig et fornuftigt resultat (…) Konkret forventer vi, at huspriserne vil stige med cirka 3 procent i 2016 og med 7 procent i 2017,” siger Nordeas boligøkonom Lise Nytoft Bergmann.

  21.12.2015 Børsen, politik, side 14, Ritzau

 • 10. august 2015

  Fra en forsikringspartner har vi fået disse informationer:

  Murkollaps på grund af korroderede murbindere

  Det har vist sig, at facader og gavle opført med skalmure eller hulmure udført med bindere af jern ikke har den fornødne styrke, da murbinderne kan være korroderede.

  Denne viden har været tilgængelig siden 2003, hvor Byggestyrelsen anbefalede ejere at undersøge, om murbinderne i bygningerne var i forsvarlig stand. Problematikken er stadig aktuel, efter endnu et murkollaps indtrådte under en storm i januar 2015, på grund af korroderede bindere.

  Det anbefales derfor, at murbindere i byggeri med hulmure omgående undersøges og udskiftes/erstattes i henhold til eksisterende byggetekniske anbefalinger. Det anbefales endvidere, at der iværksættes planer for afspærring af områder med færdsel i områder med nedstyrtningsfare i forbindelse med varsling om orkan.

  Hvilke bygninger er der tale om?

  Det fremgår af SBI-anvisning 211 fra 2005 udgivet af Statens Byggeforskningsinstitut, at de jernbindere, som man i dansk byggeri har anvendt ved hulmursbyggerier i årene 1939 til 1984 ikke nødvendigvis har været udført i rustfrit materiale, hvorfor binderne ikke længere kan holde ydermuren på plads ved belastning eksempelvis i forbindelse med en storm.

  Det fremgår af anvisningen, at især følgende bygninger er i faregruppen:

  · Ydermure i øverste etage på bygninger opført før 1984 med 2 etager eller flere

  · Gavlmure uden – eller med få – muråbninger i bygninger med mere end 2 etager opført før 1969

  · Ydermure med rent løberforbandt i bygninger opført før 1969

  Forsikringsdækning?

  Stort set alle danske bygningsforsikringer dækker ud over brand også anden bygningsbeskadigelse, dvs. storm, nedstyrtende genstande, påkørsel mv. Som hovedregel gælder det, at bygningsforsikringen undtager skader, der kan henføres til manglende vedligeholdelse.

  Vi vil derfor gerne advare om, at forsikringsselskaberne nok ikke vil yde dækning for nedstyrtende mure på grund af skader, hvis ikke ejerne af bygningerne kan dokumentere, at de har fulgt myndighedernes anbefalinger. Ved den sidste storm blev forsikringsselskaberne opmærksomme på den aktuelle problemstilling og det forventes, at denne viden vil brede sig til alle forsikringsselskaber.

  Hvis det ikke er muligt, at bevise, at murbindere i skal- eller hulmure i ovennævnte bygnings kategorier er undersøgt inden en eventuel skadesag, vil forsikringsselskaberne potentielt stå stærkt, hvis de vælger at afvise f.eks. en stormskade, med den begrundelse, at der er tale om en følge af manglende vedligeholdelse.

  Anbefaling

  Det anbefales, at bygningsejere følger SBI vejledningen og omgående foretager en teknisk gennemgang, hvor man undersøger, hvorvidt murbinderne er i en forsvarlig stand. Det anbefales også at ejerne sikrer sig dokumentation for, at den sagkyndige gennemgang er foretaget. Dette kan modvirke problemer med afvisning af dækning på grund af mistanke om manglende vedligehold.

 • 02. juli 2015

  Håndværkerfradraget er genindført for 2015, 2016 og 2017. Læs mere om hvad du kan gøre https://www.bolius.dk/her-er-det-nye-haandvaerkerfradrag-for-2016-og-2017-28556/?utm_source=bolius-nyhedsbrev&utm_medium=email&utm_campaign=BN27TIR

 • 08. juni 2015

  Betaler du for meget for dit andelsboliglån?

  Få inspiration i denne artikel fra DR http://www.dr.dk/Nyheder/Penge/2015/06/08/115157.htm

 • 11. november 2014

  Restriktioner fra krigens tid påvirker stadig boligmarkedet

  I disse dage kan Danmarks ældste, midlertidige lov fejre sin 75-års fødselsdag. Boligreguleringsloven blev indført i 1939 forud for anden verdenskrig, og flere eksperter peger på, at den skaber en ubalance på dagens boligmarked. Ejendomsforeningen Danmark opfordrer til, at fødselsdagen bliver den sidste.

  Folketinget indførte den midlertidige boligreguleringslov for at forebygge risikoen for spekulationer i bolignød i forbindelse med anden verdenskrig, hvor de normale markedskræfter var sat ud af spil. Intentionen var, at den midlertidige lov skulle ophæves umiddelbart efter krigens afslutning, når markedet igen var normalt.

  Selv om de sidste rationeringer på dagligvarer blev ophævet i 1952, står boligreguleringsloven tilbage som den eneste overlevende restriktion fra krigens tid. Resultateti dag er, at loven skader mobiliteten på boligmarkedet og skaber en ubalance, hvor kun nogle få har fordel af den billige husleje, og alle andre betaler prisen. John R. Frederiksen formand for Ejendomsforeningen Danmark forklarer:

  ”Boligreguleringsloven gælder i en række kommuner for private lejeboliger opført før 1992, og den giver en kunstig lav husleje, der er helt ude af trit med, hvad alle andre i samfundet skal betale for at bo. Det indebærer, at lejerne i de huslejeregulerede ejendomme ingen motivation har til at efterspørge andre boliger, fordi det ikke er muligt for dem at finde en tilsvarende billig bolig. Ældre enlige mennesker bor på 160 kvadratmeter eller mere i ejendomme uden elevator, fordi de ikke ønsker at betale en normal markedspris for en bolig, der passer til deres behov. De optager dermed en bolig, der kunne være til glæde for en børnefamilie”, siger han.

  Velstillede modtager tilskud

  En rapport fra Boligøkonomisk Videncenter undersøgte i 2010 huslejereguleringen på det private udlejningsmarked i forhold til, hvem der havde størst fordel af huslejereguleringen. Rapporten viste, at gennemsnitligt får en lejer årligt skattefrit 20.000 kroner i tilskud fra sin udlejer, hvis han bor i en privat lejebolig, der er underlagt den nuværende huslejeregulering. I alt havde 353.498 private udlejningsboliger i 2010 en samlet gevinst på 8,6 mia. kroner på grund af huslejereguleringen. Vel at mærke uden at betale skat af denne fordel.

   ”I praksis betyder rapportens resultater, at en stor gruppe modtager en slags boligsikring til deres bolig, også selvom de ikke har behov for det, og selv om de aldrig ville kunne få boligsikring efter de almindelige regler. Løsningen må være, at man fjerner eller lemper boligreguleringen betydeligt. At bringe loven op på et nutidigt niveau løses ikke bare ved at fjerne ordet midlertidig, eller udsende et lovforslag, som gør den private lejelovgivning yderligere kompliceret”, siger John R. Frederiksen og henviser til regeringens nylige udkast til lovforslag om forenkling og modernisering af lejelovgivningen, som han mener langt fra er tilfredsstillende.

   Et indviklet lejemarked

  Formanden bakkes op i sine betragtninger af førende eksperter på området. I september måned besøgte Den Internationale Valutafond (IMF) Danmark. De peger på, at reguleringen af lejemarkedet i Danmark er langt mere omfattende og mere indviklet end i andre lande. Det betyder, at mange bor i boliger, der ikke passer til deres behov, og at mange er presset til at købe en ejerbolig, fordi det er umuligt at leje sig frem. IMF mener derfor, at både ejer og lejer vil have fordel af en nutidig og moderniseret lov.

   Boligreguleringsloven gælder i 78 kommuner, herunder København, Aarhus, Aalborg,Odense og Esbjerg.

 • 03. november 2014

  Apropos digital post!
  Real Administration har opstartet et nyt IT projekt, som vil medføre, at dokumenter som hidtil har skulle underskrives fysisk, fremadrettet vil skulle signeres med NemID. Det drejer sig eksempelvis om overdragelsesaftaler ved salg af andelsboliger, som skal underskrives af køber, sælger og 2-3 bestyrelsesmedlemmer.
  P.t. foregår denne process ved (og hold nu tungen lige i munden), at aftalen sendes med post eller mail til sælger, som så underskriver og sender aftalen videre til køberen, hvorefter køber returnerer den til sælger, som så sender aftalen til påtegning til et bestyrelsesmedlem, der underskriver, og sender videre til mindst et andet bestyrelsesmedlem, som underskriver, og afslutningsvis sender aftalen retur til administrator, der sender en underskrevet kopi til parterne!!! 
  Ved at gå over til NemID signatur, vil alle respektive parter i handlen kunne se dokumenterne ved at logge på et link de modtager via email, og samtidig med at de kan se dokumenterne kan de signeres.
  Al teknikken bagved beskriver vi i en senere nyhedsmail.


  Velkommen til A/B Bøgehøj
  Tak til A/B Bøgehøj for valget af Real Administration som ny administrator pr. 1/10 2014. A/B Bøgehøj er en andelsboligforening, der indeholder 31 gode rækkehuse, som er opført i 2006.
  Foreningen har siden stiftelsen i 2006 været administreret af et lokalt advokatfirma, og overtagelsen af administrationen er - som sædvanligt - forløbet meget fint. Vi har mødtes med bestyrelsen et par gange, og de virker meget aktive og engagerede, så vi glæder os til at lære dem nærmere at kende. 

  Strateg: Flere rentebundrekorder i vente
  Der er udsigt til yderligere rentebundrekorder i den kommende tid, mener chefstrateg i Danske Bank, Frank øland. Han tror ikke, at rentebunden er ramt endnu.
  "Rentestigningerne i USA nærmer sig så småt, og det vil på et tidspunkt hive renterne lidt opad, men ECB (European Central Bank red.) gør, hvad de kan for at sende renterne endnu længere ned. I næste uge starter de et opkøbsprogram, der vil sende en bølge af likviditet ud på markederne, hvilket kan sende renterne endnu længere ned".
  09.10.2014 Epn.dk, Økonomi

 • 12. juni 2014
  PESSEMEDDELESE FRA BOLIGMINISTERIET:
  Regeringen og Venstre, Dansk Folkeparti, SF og Enhedslisten har indgået aftalen om en forenkling og modernisering af lejeloven, der giver større tryghed for lejerne og bedre vilkår for udlejerne

  Et bredt flertal i Folketinget er i dag blevet enige om en gennemgribende modernisering af lejeloven, hvor den retlige og økonomiske balance mellem udlejere og lejere bevares.

  Aftalen indeholder følgende elementer:

  • Obligatorisk ind- og fraflytningssyn
  • Normalistandsættelse ved fraflytning
  • Vedligeholdelsesreglerne forenkles og moderniseres
  • Reglerne om varsling af omkostningsbestemte lejeforhøjelser og beboerrepræsentationens kompetence forenkles og moderniseres
  • Stærkere sanktioner ved overtrædelse af dusørregler
  • Billigere adgang til forhåndsgodkendelse af huslejen for udlejere af enkelte ejerlejligheder
  • Nye muligheder for nettoprisindeksregulering af lejen.
  • Ubetinget adgang for udlejere af ejer- eller andelsbolig til at opsige lejer, hvis udlejer selv skal benytte boligen.
  • Enslydende bestemmelser i lejeloven og boligreguleringsloven sammenskrives.
  • Udmøntning af 21 forslag fra organisationernes enighedsliste.
  • Gennemsigtighed i huslejenævnene.
  • Sommerhuse undtages fra lejelovgivningen.
  • Evaluering af den gennemførte forenkling og modernisering af lejelovgivningen

  Parterne er enige om, at der skal fremsættes et ændringslovforslag om forenkling og modernisering af lejelovgivningen for Folketinget i oktober 2014.

  Sammenskrivning af de to lejelove skal først ske, når der er gennemført en evaluering af lovændringerne to år efter ikrafttrædelsen af ændringerne.

 • 10. januar 2014

  Ny andelsboligbekendtgørelse - øget oplysningspligt ved salg af andelsboliger for sælger!

  Den 1. januar 2014 trådte en ny andelsboligbekendtgørelse i kraft. Ifølge bekendtgørelsen skal sælger udlevere særlige Nøgleoplysningsskemaer til køberen ved salg af en andelsbolig, såfremt købsaftalen indgås på et tidspunkt, hvor der foreligger et godkendt regnskab vedrørende det regnskabsår, der begynder den 1. januar 2013 eller senere (OBS!). Dvs. at reglerne i praksis først kommer i spil, når andelsboligforeningerne har afholdt en generalforsamling, hvorpå der godkendes et regnskab for 2013 eller, såfremt de kører med forskudt regnskabsår, 2013-2014.

  Skemaerne kommer til at indeholde mange forskellige og detaljerede oplysninger om hhv. foreningen og dennes økonomi samt stamdata vedr. andelsboligen, herunder opgørelse af maksimalprisen. Ifølge den nye bekendtgørelse skal der udleveres ét skema vedr. andelsboligforeningen og ét vedr. andelsboligen, samt en erklæring fra foreningen om evt. ændringer.

  Skemaerne skal udarbejdes af foreningen senest på anmodning af en andelshaver, der ønsker at sælge sin andelsbolig. Foreningen har herefter 10 hverdage til at udlevere skemaerne – fsva. skemaet vedr. andelsboligen, løber fristen dog først fra det tidspunkt, hvor foreningen har en opdateret opgørelse af maksimalprisen. Skemaet vedr. foreningen kan genanvendes ved salg af en anden andelsbolig, så længe der ikke er godkendt nyt regnskab i mellemtiden. Såfremt der er sket væsentlige ændringer i skemaets finansielle nøgleoplysninger på udleveringstidspunktet, skal foreningen desuden udfylde og udlevere en erklæring herom.

  Skemaet vedr. foreningen skal udarbejdes ved, at foreningerne indberetter nøgleoplysningerne til et internetbaseret nøgleoplysningssystem (administreret af Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter). Dette system er endnu ikke færdigt, men forventes færdigt i løbet af foråret 2014. Eftersom der er tale om et større it-system, hvor flere forskellige aktører er involveret (banker, realkreditinstitutter, administratorer, revisorer osv.), og da andelsboligforeningerne og administratorerne skal lære dette system at kende, kan der opstå visse opstartsproblemer.

  I praksis vil oplysningerne ligeledes fremgå i foreningens årsregnskab, og vi forventer ikke, at dette arbejde giver større problemer, men der er ingen tvivl om, at arbejde og ansvar i forbindelse med overdragelse af andele bliver større i fremtiden, og vi ser os nødsaget til, at regulere på vores priser for medvirken til overdragelse af andelsboliger. Nærmere information følger direkte til "vores" bestyrelser.

 • 03. december 2013

  Digitale postkasser

  Fra den 1/11 2013 skal alle foreninger have en digital postkasse til modtagelse af post fra det offentlige.

  For at oprette en digital postkasse, som skal oprettes på virk.dk, skal foreningen have en "medarbejder NemID".

  Denne "medarbejder NemID" oprettes hos DanID, men kan kun oprettes af foreningens "NemID administrator".

  For at oprette en "NemID administrator", skal foreningen have et CVR-nr. Dette CVR-nr. skal man ansøge om i Erhvervsstyrelsn. Ansøgning om CVR-nr. foretages online ved hjælp af ens medarbejder NemID!!!

  Og så er vi nået til hønen og ægget. Hvem/hvad kom først?

  For nu at gøre en lang historie kort, så har vi brugt rigtig lang tid på, at få alle vores foreninger kørt i stilling til at modtage post fra det offentlige, men vi er stolte af, at vi nu kan melde alt klart.

 • 17. oktober 2013

  Skat og ejendomsvurderinger

  Gennem den senere tid har man i pressen kunne følge udviklingen i denne sag, og ind til videre har politikerne besluttet, at 2011 vurderingen skal laves om.

  De offentlige ejendomsvurderinger bliver i ulige år (2011 eksempelvis) udfærdiget for parcelhuse, og i lige år (2012 eksempelvis) for erhvervs- og udlejningsejendomme, og i praksis medfører det, at de andelsboligforeninger der anvender den offentlige vurdering som grundlag for udregning af andelskronen, ikke direkte bliver berørt af at 2011 vurderingen skal laves om, men hvad der på længere sigt besluttes af de ansvarlige politikere, skal vi lade være usagt.

  I ejendomsbranchen har det i øvrigt i mange år været en kendt sag, at DEN OFFENTLIGE VURDERING AFSPEJLER PÅ INGEN MÅDE EN EJENDOMS REELLE HANDELSVÆRDI.

  DEN OFFENTLIGE VURDERING ER I BEDSTE FALD MISVISENDE, OG I VÆRSTE FALD FULDSTÆNDIG HEN I VEJRET!

 • 28. august 2013

  Ændring af andelsboligloven.

  Pr. 1/7 2013 træder en ændring af andelsboligloven i kraft. Ændringen medfører blandt andet, at nystiftede foreninger i de første 2 år efter stiftelsen skal fastsætte deres andelsværdi efter anskaffelsessummen.

  Nystiftede foreninger må således ikke bruge en valuarvurdering eller den offentlige vurdering som grundlag for beregningen af andelsværdien.

 • 31. juli 2013

  Velkommen til 18 nye foreninger!

  Real Administration har overtaget ENP Advokater´s afdeling med ejendomsadministration pr. 1/7 2013.

  ENP Advokater er et af Roskildes største advokatkontorer, men de har valgt at opgive dette forretningsområde, da de - som mange andre advokatvirksomheder - har indset - at ejendomsadministration er en opgave for specialister.

  Vi vil gerne sige tak for tilliden til alle "vores" nye foreninger. Vi glæder os til at lære jer at kende, og vi ser frem til et langvarigt, godt og behageligt samarbejde.

 • 27. marts 2013

  Real Administrations nye hjemmeside er på internettet. Vi håber, at du vil ”surfe” lidt rundt på den og se, om du kan finde flere informationer om firmaet og vores ideer og planer for fremtiden.

 • 16. marts 2013

  Serviceminded, kundeorienteret og kvalitetsbevidst ejendomsadministrator søges. Er det noget for dig, kan du læse mere her.

 • 15. marts 2013

  Lejkon Administration ændrer navn til Real Administration. Hvorfor nu det?

  Lejkon var et ”vrøvleord”, der bare skulle ligge godt i munden, men vi vil med ordet “Real” gerne fremhæve, at det vi beskæftiger os med, er realiteter.

  Vi vil gerne markere, at vi arbejder med noget så virkeligt som mennesker og de ejendomme de har betroet os.

  Det gør os stolte, når mennesker viser os tillid og overlader os administrationen af deres reale værdier.